Druk op enter om te zoeken
Afbeelding
Afbeelding
woman computer

42e weekmelding

1 0
Body
Body

Als uw werknemer langdurig ziek is werkt u samen aan re-integratie. Dit doet u door een probleemanalyse en een plan van aanpak te maken. Als de ziekte 42 weken heeft geduurd moet u hiervan een melding maken bij het UWV en NV schade. Hoewel deze partijen zich in deze fase van de ziekte op de achtergrond houden, is het doorgeven van een langdurig zieke werknemer van belang voor de uitkering die we werknemer in de toekomst eventueel zal krijgen.

Geef dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is door. Dit kunt u online doen:

Ziekteperiodes bij elkaar optellen
Is uw werknemer meer periodes kort na elkaar ziek geweest? Dan kunt u deze periodes soms bij elkaar optellen. Dit geldt als de werknemer tussendoor korter dan vier weken helemaal beter was. In zo'n geval is de eerste ziektedag langer dan 42 weken geleden. 

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit: 

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
  • Plan van aanpak 
  • Prognose 
  • UWV-melding