Afbeelding
Afbeelding
Gezondheidscheck

Arbeidsgeneeskundige diagnostiek combinatie medische klachten

Ergatis BV

Body
Body


Arbeidsgeneeskundige diagnostiek met gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies is een multidisciplinaire interventie waarbij een arts voor arbeid en gezondheid samen met een medisch specialist en/of een belastbaarheidsonderzoek (b.v. NPO) duidelijkheid geeft over diagnose, behandeladvies, prognose en de daarmee samenhangende medische beperkingen.

 

Tevens worden er adviezen gegeven t.a.v. de juiste stappen in het kader van de WVP/re-integratie. Op indicatie kunnen meerdere consulten uitgevoerd worden bij diverse medisch specialisten als wel deskundigen. Hierdoor wordt een samenhangend en goed onderbouwd advies gegeven over de benutbare arbeidsmogelijkheden ter bevordering van verder herstel en het nut en de noodzaak van een eventuele belastbaarheidsverhogende interventie. 

De inhoud


Met de verwijzer vindt afstemming plaats over de context en vraagstelling. Daarna vindt een verzekeringsgeneeskundig onderzoek (VGO) met cliënt plaats. Aansluitend wordt met toestemming van cliënt inlichtingen bij de behandelaar(s) opgevraagd en wordt een consult door een medisch specialist (first/second opinion) uitgevoerd en/of een consult door een deskundige.

 

Op basis van alle gegevens wordt een medische rapportage voor de bedrijfsarts opgesteld en de belastbaarheid (verwoord in een Functionele MogelijkhedenLijst (FML)) beoordeeld door de arts arbeid en gezondheid. De conclusiebrief zonder medische gegevens voor werkgever wordt verstuurd na akkoord van de cliënt. De bevindingen worden teruggekoppeld aan cliënt, bedrijfsarts en werkgeve

Voor wie

In te zetten bij medewerkers waarbij de re-integratie stagneert, in geval van een onduidelijke diagnose/prognose, twijfel over adequate behandeling en benutbare mogelijkheden, of bij behoefte aan een second opinion. Dit kan in verschillende stadia van de re-integratie.

Locatie

Er is een landelijke dekking voor deze oplossing. In de volgende steden vindt u zeker een vestiging: 

 • Nijmegen
 • Den Bosch
 • Breda
 • Rotterdam
 • Amsterdam
 • Utrecht
 • Zwolle
De professional

De volgende professionals zijn beschikbaar voor deze oplossing

 1. Arts: Verzekeringsarts (loondienst/landelijk)
 2. Specialist: Diverse somatisch medisch specialisten en psychiaters (inhuur/landelijk)
 3. Deskundigen: diverse (neuro)psychologen, fysiotherapeuten en sportartsen (loondienst en inhuur/landelijk)
   
Terugkoppeling werkgever

De volgende personen ontvangen een terugkoppeling:

 • Bedrijfsarts: Medisch rapport inclusief bijlagen en FML
 • Hoofdcontactpersoon (casemanager of werkgever): Niet-medische conclusiebrief + FML (na toestemming van werknemer)
 • Werknemer: Medisch rapport inclusief bijlagen, niet-medische conclusiebrief + FML.
  Aanbieder
  Aanbieder
  Ergatis BV

  Ergatis helpt bij de aanpak van problematisch ziekteverzuim (stagnatie bij re-integratie) met multidisciplinaire diagnostiek en gecombineerd behandel- en belastbaarheidsadvies gericht op herstel en re-integratie.

  Telefoon
  Delen