Afbeelding
Afbeelding
MARK Leefstijl & Vitaliteit

Coaching: Leefstijl en vitaliteit

MARK Leefstijl & Vitaliteit

Body
Body

Preventief werken aan een gezonde leefstijl en een optimale totaalbalans is een cadeautje aan jezelf dat altijd goed uitpakt.

Steeds meer medewerkers kampen met leefstijlgerelateerde klachten: overgewicht, gebrek aan energie, stressklachten, burn-outverschijnselen, slecht slapen, moeite met ontspannen, concentratieverlies, klachten aan het bewegingsapparaat, dalende productiviteit, diabetes, hart- en vaatproblemen, depressiviteit of ze zitten gewoon niet lekker in hun vel.

 

Een integrale leefstijl- & vitaliteitscoach coacht en adviseert niet alleen op het fysieke vlak - waar de symptomen vaak als eerste zichtbaar worden. Hij/zij coacht vooral ook op mentaal, sociaal-emotioneel en identiteits- of zingevingsvlak en op het vergroten van de eigen regie.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw medewerker niet alleen aan de symptomen moet willen werken, maar juist ook aan de dieperliggende kernoorzaken. Zo boekt hij duurzame en diepgaande resultaten.

 

Samen met uw medewerker gaan we op zoek naar alle puzzelstukjes die ervoor zorgen dat hij zich weer energiek en vitaal voelt en zelf weer de regie voert over zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ieder coachtraject is daarom per definitie 100% maatwerk.

De inhoud

1. Korte telefonische kennismaking:

 • Coach en medewerker onderzoeken of er een wederzijdse klik is. Ze bespreken de verwachtingen van de medewerker ten aanzien van de coach en het coachtraject en of de ontwikkelwens of hulpvraag geschikt is voor coaching. Als er een goede match is, maken we een afspraak voor een intakegesprek op korte termijn.
 • Ter voorbereiding op dit intakegesprek vragen we de medewerker om een integrale vitaliteitscheck in te vullen. Deze bestaat uit een uitgebreid integraal vragenlijstonderzoek op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, zingeving en eigen regievlak. Deze stuurt hij samen met het ingevulde intake-formulier aan de coach.

Hiermee geven we de medewerker symbolisch de vitaliteit in eigen handen. Soms adviseert de integraal leefstijl- & vitaliteitscoach de medewerker ook de huisarts te bezoeken om medische oorzaken uit te sluiten of om deze vast te laten stellen en behandelen.

 

2. Intakegesprek (duur: circa 1,5 uur):

 • Nabespreken uitkomsten integrale vitaliteitscheck.
 • Medewerker inzicht geven in de onderlinge samenhang en onderliggende beïnvloeding tussen de verschillende deelgebieden.
 • Vaststellen van het hoofddoel en de eventuele subdoelen voor het coachtraject. 
 • Uitleg over de werkwijze van de coach en de mogelijke methodieken en werkvormen die we inzetten tijdens het traject
 • Inschatting duur van het traject: een coachtraject is altijd maatwerk, de duur hangt af van de complexiteit van de hulpvraag. Een traject omvat gemiddeld 7 tot 10 gesprekken van 1,5 uur.
 • Vervolgafspraak.

Alleen wanneer de medewerker een veranderwens heeft op fysiek vlak (FQ) dan is de eerstvolgende interventie een leefstijl- & voedingsanalyse (LVA).

Wanneer de medewerker GEEN fysieke doelstellingen heeft, dan maken we direct een afspraak voor een eerste coachsessie.

 

3. Leefstijl- & voedingsanalyse - alleen bij een fysieke veranderwens (duur: circa 1,5 uur):

 • Gedetailleerd uitvragen en analyseren van alle BRAVO factoren (beweegpatroon, eet- en drinkgewoontes (kwaliteit & kwantiteit), roken, alcohol, mate van ontspanning, (kwaliteit en kwantiteit van) slaappatroon, in- en doorslapen, gewicht, medicatie en bijbehorende restricties, onder behandeling van een arts/specialist.)
 • Meting lichaamssamenstelling: lichaamsgewicht, BMI, lichaamsvetpercentage, viscerale vet (orgaanvet), spiermassa en basaalmetabolisme
 • Analyse & terugkoppeling van de meetresultaten.
 • Klantspecifieke en direct toepasbare leefstijl- en voedingsadviezen, altijd afgestemd op het doel van de medewerker.

 

4. Start individuele coachsessies (duur: 1 tot 1,5 uur per sessie): 


Frequentie en locatie in overleg

Voor wie

Een integraal leefstijl- & vitaliteitscoach van MARK werkt met medewerkers en leidinggevenden die intrinsiek gemotiveerd zijn om nieuw gedrag te ontwikkelen en die snappen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. De klantvraag staat hierin altijd centraal.

Locatie

Landelijke dekking. We beschikken over een landelijk dekkend netwerk van circa 1200 gecertificeerde leefstijl- & vitaliteitscoaches. Coachlocatie in overleg met de medewerker.
 

De professional

We beschikken over een landelijk dekkend netwerk van circa 1200 post-hbo gecertificeerde leefstijl- & vitaliteitscoaches en -trainers. Deze mensen zijn allemaal bij MARK Leefstijl & Vitaliteit opgeleid en beschikken over een erkend post-hbo diploma van de registeropleiding tot integraal leefstijl- & vitaliteitscoach.

Deze mensen worden bemiddeld door ons gespecialiseerd detacheringsbureau MARK in Bedrijf. Allen op freelance basis (overeenkomst van opdracht en verwerkersovereenkomst).

Beroepsachtergrond van onze integraal leefstijl- & vitaliteitscoaches:

 • fysiotherapeut of (bedrijfs-)oefentherapeut
 • psycholoog
 • diëtist
 • POH-er
 • huisarts
 • loopbaancoach
 • bedrijfsarts
 • re-integratiecoach
 • personal trainer
 • sportdocent
 • register casemanager verzuim
 • HRM adviseur
 • HR Manager
 • Arbodeskundige
 • leidinggevende
 • trainer/coach
 • docent/leerkracht POH
 • specialist Duurzame Inzetbaarheid
 • gespecialiseerd verpleegkundigen

sociaal domein (WMO gids, schuldhulpverlening etcetera)

Terugkoppeling werkgever

Een startgesprek, tussentijds evaluatiegesprek en eindgesprek met de opdrachtgever (werkgever, bedrijfsarts, casemanager) behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Hierbij zijn coach/coachee en opdrachtgever aanwezig. De hoofd- en subdoelen die zijn bepaald tijdens het intakegesprek met de medewerker vormen hierbij het vertrekpunt.

Zowel aan het begin, halverwege en aan het einde van het traject vult de medewerker de integrale vitaliteitscheck (vragenlijst-onderzoek) in om de voortgang en ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Indien er begeleiding wordt geboden specifiek op het fysieke vlak, dan wordt de lichaamsmeting ook een aantal keer herhaald en worden de fysieke parameters gemonitord door de leefstijl- & vitaliteitscoach.

  Aanbieder
  Aanbieder
  MARK leefstijl & Vitaliteit

  MARK Leefstijl & Vitaliteit, dé autoriteit op het gebied van leefstijl en vitaliteit. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat MARK écht het verschil maakt. De aanpak van onze coaches leidt tot minder verzuim en hogere productiviteit.

  Telefoon
  Delen