Afbeelding
Afbeelding
eindevaluatie

Eindevaluatie

0 0
Body
Body

In aanloop naar de eindevaluatie onderzoekt de bedrijfsarts de stand van zaken. Tijdens het spreekuur gaat hij met uw werknemer in gesprek en bespreekt hij het verloop van het verzuim. Zijn bevindingen legt hij vast in het actueel oordeel. Dit document levert hij uiterlijk op in week 91 van het ziekteverzuim, zodat uw werknemer een WIA-aanvraag kan doen. U neemt het actueel oordeel op in het re-integratieverslag.

Uw medewerker maakt afspraken met de bedrijfsarts over hoe de medische informatie uit het verzuimdossier wordt overgedragen aan de bedrijfsarts van het UWV. Uw medewerker is verplicht om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan. Lukt dat niet, dan meldt hij zich af bij de bedrijfsarts én bij u.

Uiterlijk in week 91 van het ziekteverzuim evalueert u met uw medewerker hoe de re-integratie is verlopen. Hiervoor vult u het formulier Eindevaluatie van het UWV in. U ondertekent het beiden. Uw werknemer krijgt een kopie. Als hij een WIA-uitkering aanvraagt, levert u het formulier online aan via het werkgeversportaal UWV. Dit is het laatste onderdeel van het re-integratieverslag.

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit:

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
  • Plan van aanpak 
  • Prognose 
  • UWV-melding 
  • Rapport re-integratietoets 
  • Eerstejaarsevaluatie 
  • Actueel oordeel bedrijfsarts 
  • Eindevaluatie