Afbeelding
Afbeelding
Plan van aanpak

Plan van aanpak

1 0
Body
Body

Binnen 2 weken nadat u de probleemanalyse heeft ontvangen, stelt u samen met uw werknemer het plan van aanpak voor re-integratie op. U maakt afspraken over onder meer de inhoud van het werk en de arbeidsomstandigheden. U noteert deze op het digitale formulier van het UWV, ondertekent dit beiden en stuurt het op. Een kopie van dit formulier bewaart u in het re-integratieverslag.

Uw werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. Hij moet bijvoorbeeld tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf accepteren of een cursus volgen als hij daarmee weer aan het werk kan. Heeft uw werknemer zelf suggesties voor ander werk binnen of buiten uw bedrijf? Ga hier dan op in. U kunt deze voorstellen alleen afwijzen als u hiervoor zwaarwegende redenen heeft.

Aanpassingen
Ook als werkgever doet u er alles aan om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan de slag kan. Denk aan het (tijdelijk) aanpassen van werkdagen of -tijden, aanpassen van de werkplek, aanbieden van scholing of coaching of externe begeleiding. U zoekt eerst binnen uw bedrijf naar passend werk en daarna erbuiten.

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit:

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
  • Plan van aanpak 

Downloads