Afbeelding
Afbeelding
actief werken aan herstel

Re-integratiebegeleiding: Actief werken aan herstel

Pim Mulier

Body
Body

Vernieuwd revalidatieprogramma voor medewerkers die door gezondheidsklachten geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Het gaat hierbij om zowel fysieke als psychische klachten, burn-out of overspannenheid of algemene gezondheidsklachten. 

 

Doel van de begeleiding is het verminderen van de verzuimduur en het versnellen van een productieve en duurzame werkhervatting. Centraal staat, naast het verbeteren van de belastbaarheid, het aanleren van een adequate coping-strategie.

 

De uitvoering is maatwerk. Gedurende circa 8 weken begeleiden we uw medewerker intensief begeleid, tijdens een aantal sessies of trainingen per week. De exacte doorlooptijd hangt af van de fysieke of online begeleidingsvorm. 

De inhoud

In dit programma leren we gezond gedrag als vaardigheid te zien. Allereerst door te weten wat gezond gedrag is (kennis), daarnaast door voldoende en eerlijk inzicht in de eigen gezondheid en gedrag te krijgen (zelfkennis) en uiteindelijk door ander nieuw gezond gedrag te oefenen in de praktijk. Het programma bestaat uit 3 stappen: 

 

Stap 1: Na de aanmelding nodigen we de medewerker uit voor een uitgebreide intake. In deze intake brengen we zowel de fysieke als mentale belemmeringen in kaart. In een health check brengen we de fysieke gesteldheid in kaart. Onder meer: bloeddruk, cholesterol/glucosegehalte, gewicht, vetpercentage, BMI en een sub maximale conditie test. Aan het eind van de intake stellen we een toekomstgericht plan van aanpak op.

 

Stap 2: Training en coaching. Met belastbaarheidstraining trainen we fysiek op het verbeteren van de algemene fysieke en mentale belastbaarheid. Dit doen we met medische fitness, bewegingsprogramma’s en ontspanningstraining/ mindfulness training. Daarnaast zijn er gerichte voorlichting/workshops op het gebied van gedragsmatige aspecten zoals leefstijlaanpassingen en motivatie. Bovendien zijn er coachgesprekken om deelnemers regie te laten nemen op hun eigen re-integratieprogramma en voortgang van het programma. 

 

Stap 3: Evaluatie. Onderzoek en testen van de behaalde resultaten van het gevolgde trainingsprogramma en een evaluatiegesprek met de deelnemer en direct leidinggevende. 

Frequentie: gemiddeld 3 dagdelen of uitgebreide online sessies per week, gedeeltelijk onder werktijd, gedurende 8 weken. In overleg is een verlenging van 4 of 8 weken mogelijk. 

Voor wie

Voor medewerkers die door fysieke en/of mentale gezondheidsklachten langer dan 4 weken geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Het gaat om klachten aan het bewegingsapparaat, cardiovasculaire klachten, psychische klachten of algemene gezondheidsproblematiek. 

Locatie

Papendal is de centrale basis en leeromgeving. We kunnen ook afspraken maken over een decentrale oplossing of volledige online vorm van begeleiding. Afhankelijk van de woon- of werkplek van de deelnemer komen we met een maatwerkoplossing.

De professional

HBO/WO opgeleid - onder BIG geregistreerde supervisie. 

(Bedrijfs-/sport-)fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers en leefstijldeskundigen.  

Terugkoppeling werkgever

De werkgever ontvangt procesmatige informatie. De bedrijfsarts ontvangt een inhoudelijke rapportage. De werkgever kan deze bij hem/haar opvragen, tenzij anders is afgesproken met de werknemer. 

    Aanbieder
    Aanbieder

    Mulier verricht baanbrekend werk, binnen sport en samenleving. Ook wij willen vernieuwen, door als levende onderneming te leren en betekenisvol te zijn voor individuele medewerkers en organisaties

    Telefoon
    Delen