Dag 1 Ziekmelden
Bekijk alle inhoud

Uw werknemer meldt zich ziek en verschijnt niet op het werk. Dit hoeft niet meteen iets ernstigs te betekenen, maar u moet als werkgever wel direct enkele stappen ondernemen om het goed te regelen. 

Week 1 Langdurig ziek
Bekijk alle inhoud

Als uw werknemer een week niet aanwezig is, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand dan een simpel griepje. Wij spreken vanaf dat moment van een langdurige ziekte. Hier komen nieuwe acties bij kijken.

Week 6 Probleemanalyse
Bekijk alle inhoud

Is uw werknemer na zes weken nog altijd ziek, dan komen er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplichtte zaken om de hoek kijken voor u, uw werknemer en de bedrijfsarts. Leg al uw acties altijd goed vast.

Week 8 Plan van aanpak
Bekijk alle inhoud

Na acht weken stelt u samen met uw werknemer een plan van aanpak op, zodat u samen kunt kijken hoe uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk kan. Dit plan van aanpak moet aan enkele eisen voldoen.

Week 12 Voortgangsgesprek
Bekijk alle inhoud

Het is belangrijk dat u iedere 4-6 weken vinger aan de pols houdt als het gaat met uw zieke werknemer. Niet alleen om het contact te onderhouden, maar ook om vast te leggen over de situatie aan de beterende hand is.

Week 42 42e weekmelding
Bekijk alle inhoud

Als uw werknemer ruim driekwart jaar ziek is, moet u dit melden bij zowel UWV als NV schade, zodat deze instanties op de hoogte zijn van uw langdurig zieke werknemer. Zij kunnen u misschien helpen.

Week 52 Eerstejaars evaluatie
Bekijk alle inhoud

Na een jaar ziekte kijkt u met u samen met uw werknemer hoe de re-integratie tot nu toe is gegaan. Heeft iedereen goed contact gehouden en meegewerkt aan het herstel? Of loopt het minder soepel?

Week 88 WIA aanvraag
Bekijk alle inhoud

Als uw werknemer na anderhalf jaar nog niet beter is, start UWV de aanloop naar het aanvragen van een WIA-uitkering. U kunt hierbij de vraag krijgen wat u tot nu toe heeft gedaan voor uw werknemer. 

Week 91 Eindevaluatie
Bekijk alle inhoud

In de eindevaluatie geeft u, samen met uw werknemer, aan wat de stand van zaken is van de gehele re-integratie en alles daaromheen. Deze evaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag tijdens de aanvraag van een uitkering.

Week 104 Twee jaar ziek
Bekijk alle inhoud

U hoeft het salaris van uw werknemer niet meer door te betalen. Het proces is afgerond en uw werknemer krijgt afhankelijk van zijn situatie mogelijk een uitkering van UWV en/of NV schade.