Afbeelding
Afbeelding
hoofdpijn

Vervroegde WIA

0 0
Body
Body

Als duidelijk is dat uw werknemer niet meer kan werken, dan kan hij vanaf week 3 vervroegd een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beslist hierover. Keurt het UWV de aanvraag goed, dan gaat deze 10 weken na de aanvraag in.

Uw werknemer moet deze aanvraag vóór week 68 van zijn ziekteverzuim doen. Doet hij dit later, dan gaat de uitkering pas in als hij 2 jaar ziek is (104 weken).

Let op: uw werknemer mag maar één keer een vervroegde aanvraag doen. Als deze wordt afgewezen, dan kan hij niet nog een vervroegde aanvraag indienen. Ook niet als zijn gezondheidssituatie is verslechterd.