Afbeelding
Afbeelding
wia aanvraag

WIA-aanvraag

0 0
Body
Body

Na 88 weken ziekteverzuim stuurt het UWV een brief naar uw werknemer. Hierin staat dat hij uiterlijk in week 92 een WIA-uitkering kan aanvragen. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Hiervoor heeft hij het complete re-integratieverslag nodig. Gedurende de ziekteperiode heeft u uw werknemer steeds voorzien van kopieën. Als zijn dossier niet compleet is, dan kan hij bij u ontbrekende documenten opvragen.

Uw medewerker wordt uitgenodigd voor een gesprek met een arts bij het UWV. Deze bespreekt de klachten en de invloed daarvan op het werk. Als de arts vindt dat uw medewerker mogelijkheden heeft om te werken, dan volgt een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Na 8 weken ontvangen zowel u als uw werknemer een brief van het UWV. Daarin geeft het UWV aan of de re-integratie inspanningen voldoende waren, of de medewerker een WIA-uitkering krijgt, hoe hoog die is en hoe lang hij die ontvangt. Waren de re-integratie inspanningen niet voldoende? Dan kunt u een loonsanctie krijgen. 

Het UWV beoordeelt voor hoeveel procent de medewerker arbeidsongeschikt is. Op basis daarvan bepaalt het UWV of hij een WGA of een IVA-uitkering krijgt. Krijgt uw medewerker een WGA-uitkering, dan betaalt u daaraan mee. U kunt zich hiervoor verzekeren. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen.

Let op: Vanaf 1 september 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op het re-integratieverslag. Dit is de RIV-toets. 

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit: 

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
  • Plan van aanpak 
  • Prognose 
  • UWV-melding 
  • Rapport re-integratietoets 
  • Eerstejaarsevaluatie 
  • Actueel oordeel bedrijfsarts 
  • Eindevaluatie