Druk op enter om te zoeken
Afbeelding
Afbeelding
ziekmelding

Ziekmelden werknemer

1 0
Body
Body

Als uw werknemer ziek is, betaalt u zijn loon door. Ook bent u mede-verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Het is zaak daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Zo voorkomt u dat hij langer verzuimt dan strikt noodzakelijk.

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In het stappenplan leest u welke wettelijke verplichtingen gelden voor u en uw werknemer.

Op grond van artikel 66 van de cao meldt de zieke werknemer zich voor 9.00 uur ’s ochtends af. Bij een tweede ziekmelding in het jaar mag u volgens de cao (artikel 52) een vakantiedag inhouden. Samen probeert u in te schatten hoe lang het ziekteverzuim gaat duren. U bepaalt wat er op het werk geregeld moet worden en of uw werknemer aangepaste werkzaamheden kan verrichten. Ook spreekt u af wanneer u weer contact heeft.

U meldt uw zieke werknemer altijd aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Zij helpen u bij uw verzuimbeleid. Uw medewerker richt zich op zijn herstel en volgt medisch advies op.

Let op: Uw medewerker hoeft niets te vertellen over de aard van de ziekte of zijn klachten of over de oorzaak of behandeling.

Vanaf het eerste moment begint u met het vastleggen van uw re-integratieverslag. Op dit moment bestaat dat uit:

  • Ziekmelding
  • Overzicht gemaakte afspraken