Afbeelding
Afbeelding
beeldschermonderzoek

Werkplekonderzoek beeldschermwerk (fysiek)

Zorg van de zaak

Body
Body

Bij het werkplekonderzoek beeldschermwerk online of fysiek analyseren we alle relevante factoren, zoals werkplek, werkorganisatie, werkwijze en de individuele belastbaarheid. Waar nodig geven we concrete adviezen zodat uw medewerker zijn werkzaamheden op verantwoorde wijze kan blijven uitvoeren.

Het werkplekonderzoek duurt circa 1 tot 1,5 uur. De resultaten van het werkplekonderzoek sturen we toe in een adviesrapportage.

De inhoud

Met de medewerker bespreken we de ondervonden lichamelijke klachten of de problemen van de werkplek. Om een idee te krijgen van de werkplek, vragen we de medewerker voorafgaand aan het onderzoek, 1 of meerdere foto’s te sturen, waarop duidelijk is te zien hoe hij  werkt en zit of staat. In elk geval een foto vanaf de zijkant met een duidelijk zicht op de stand van de benen en het lichaam en de hoogte van de tafel of het bureau.  

 

Vervolgens geven we adviezen over eventuele aanpassingen aan de werkplek, werkhouding of werkwijze. Daarbij gaan we zoveel uit van de middelen die de medewerker ter beschikking heeft. Waar nodig adviseren we aanvullende arbeidsmiddelen.  

 

De bevindingen en adviezen koppelen we terug in een korte rapportage aan zowel de medewerker als de werkgever. 

Voor wie

Voor medewerkers met fysieke klachten (KANS).

Locatie

Zorg van de Zaak heeft landelijke dekking. 

De professional

5 ergonomen in dienst van Zorg van de Zaak.

Terugkoppeling werkgever

De werkgever en werknemer ontvangen de rapportage met aanbevelingen van het onderzoek. De rapportage versturen we per e-mail. Als de bedrijfsarts bekend is, ontvangt hij deze rapportage ook.

    Aanbieder
    Aanbieder
    Delen