Afbeelding
Afbeelding
mediation

Arbeidsmediation

Van Opstal & partners

Body
Body

Arbeidsmediation is een door een onafhankelijke en onpartijdige mediator begeleid gespreksproces, waarin de mediator toeziet op effectieve communicatie en partijen helpt zelf op zoek te gaan naar een oplossing voor het (dreigende) arbeidsconflict.  

 

Na het bespreken van pijnpunten ligt de focus vooral op de toekomst: hoe nu verder? Het kan gaan om herstel van de arbeidsrelatie of beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. We starten altijd met afzonderlijke voorgesprekken. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

Het gaat hier om een interventie op uurbasis. Gemiddeld benodigd zijn 10 uur met een max van 12 uur. De prijsberekening is op basis van 10 uur mediation.

De inhoud

Zodra de deelnemers akkoord zijn gegaan met mediation wordt dezelfde dag nog een mediator ingeschakeld. Als het lukt, start hij binnen 5 werkdagen met afzonderlijke voorgesprekken van maximaal 90 minuten per gesprek. Daarna zijn gemiddeld 2 tot 3 gezamenlijke bijeenkomsten nodig van circa 120 minuten om tot een duurzame oplossing te komen.

 

Arbeidsmediation is vaak primair gericht op herstel van de arbeidsrelatie, maar kan ook starten als of uitmonden in exit-mediation. In dat laatste geval maken betrokkenen afspraken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.  

De gemaakte afspraken worden door de mediator schriftelijk vastgelegd en door de partijen ondertekend. De gemiddelde doorlooptijd van een mediationtraject is 4 tot 5 weken. 

Voor wie

Voor alle medewerkers, leidinggevenden en werkgevers die te maken hebben met een conflict in een arbeidsrelatie. Dat kan variëren van licht tot geëscaleerd of zelfs al gejuridiseerd.

Locatie

Van Opstal & partners is een landelijk werkend bureau. Onze circa 35 MfN-registermediators zijn door heel Nederland werkzaam. Mediation vindt doorgaans plaats op een neutrale locatie, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator of een vergaderruimte op locatie. De locatie van de werkgever is ook een optie, maar alleen als alle betrokkenen zich hierin kunnen vinden.  

De professional

Van Opstal & partners werkt landelijk met circa 35 in arbeidsmediation gespecialiseerde MfN-registermediators. De mediators werken op freelance basis voor Van Opstal & partners. 

Terugkoppeling werkgever

Werkgevers die niet als feitelijke deelnemer rechtstreeks bij het mediationproces zijn betrokken mogen wij niet zonder meer een terugkoppeling geven. Dit heeft ermee te maken dat geheimhouding een wezenskenmerk is van mediation, conform het MfN-mediationreglement.

Op verzoek kunnen we wel afspraken maken over een procesmatige terugkoppeling aan het einde van de mediation. Werkgevers kunnen zelf bij de deelnemers informeren naar de stand van zaken, met dien verstande dat ook de deelnemers met elkaar afspraken hebben gemaakt over geheimhouding, met name voor wat betreft de inhoud van de mediation.  

 

Na ieder mediationgesprek of iedere ontwikkeling van betekenis kunnen we bedrijfsartsen wel per e-mail informeren over het proces van de mediation. Dit omdat mediation door hen geadviseerd is in het kader van hun verzuimbegeleiding. Dit gebeurt via ons geautomatiseerde systeem. De deelnemers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en zijn hiermee ook akkoord gegaan.  

    Aanbieder
    Aanbieder
    Delen