Afbeelding
Afbeelding
acties

Actielijst - Probleemanalyse

1 0
Body
Body

Hieronder leest u welke stappen u zet rond de probleemanalyse.

  1. De bedrijfsarts vult de Probleemanalyse in. Op dit formulier worden de beperkingen van de werknemer beschreven. Ook geeft de bedrijfsarts concrete adviezen over de mogelijke werkhervatting en re-integratie van uw medewerker.
  2. U bewaart de Probleemanalyse in het re-integratieverslag.
  3. Op basis van de Probleemanalyse maakt u afspraken met uw werknemer over mogelijke werkhervatting.