Afbeelding
Afbeelding
eerstejaars evaluatie

Eerstejaarsevaluatie

0 0
Body
Body

Als uw medewerker bijna 1 jaar ziek is en hij kan nog niet volledig aan het werk, dan is het tijd voor de eerstejaarsevaluatie. Hierin bespreekt u met uw medewerker hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen en of het Plan van aanpak nog voldoet. Ook bepaalt u gezamenlijk welke vervolgstappen u gaat zetten. Hierbij voert u ook de adviezen uit de re-integratietoets uit. Belangrijke vragen zijn: Kan uw werknemer terugkeren in zijn oude functie? Zijn er andere mogelijkheden binnen uw bedrijf? Is passend werk bij een andere organisatie mogelijk?

Let op: Na de eerstejaarsevaluatie ben u verplicht te starten met oriëntatie op werk buiten uw bedrijf, het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hiervoor kunt u de hulp inschakelen van een re-integratiebedrijf.

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit: 

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
  • Plan van aanpak 
  • Prognose 
  • UWV-melding 
  • Rapport re-integratietoets 
  • Eerstejaarsevaluatie