Eindevaluatie

In de eindevaluatie geeft u, samen met uw werknemer, aan wat de stand van zaken is van de gehele re-integratie en alles daaromheen. Deze evaluatie is onderdeel van het re-integratieverslag tijdens de aanvraag van een uitkering.