Afbeelding
Afbeelding
Probleemanalyse

Probleemanalyse

3 0
Body
Body

In de probleemanalyse brengt de bedrijfsarts de situatie van de werknemer in kaart. Op dit formulier vult hij in wat de beperkingen zijn en op welke termijn hij welke werkzaamheden kan oppakken. De probleemanalyse is de basis voor het re-integratietraject dat in het plan van aanpak wordt besproken. 

Uw medewerker is verplicht naar de bedrijfsarts te gaan. Zijn advies is leidend, niet dat van de huisarts. De bedrijfsarts geeft een kopie van de volledig ingevulde probleemanalyse aan u en aan uw werknemer. Als werkgever krijgt u niet automatisch inzage in de medische gegevens van uw werknemer. Dat gebeurt alleen als uw werknemer daar toestemming voor geeft. 

Op dit moment bestaat uw re-integratieverslag uit: 

  • Ziekmelding 
  • Overzicht gemaakte afspraken 
  • Probleemanalyse 
    Delen