Afbeelding
Afbeelding
2 jaar ziek

Twee jaar ziek

0 0
Body
Body

Einde loondoorbetalingsverplichting
In principe houdt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte na 2 jaar voor u op. Via de cao zijn medewerkers in de metaal verzekerd voor een terugval in het inkomen via WIA-verzekeraar NV Schade.

Klik hier om naar de website van NV schade te gaan voor meer informatie.

Werkhervatting
Is uw medewerker hersteld, dan bespreekt u samen wat hij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen en een mogelijke terugval te voorkomen. Gaat hij weer gedeeltelijk aan het werk, dan geeft u bij de arbodienst of de verzekeraar aan voor hoeveel procent hij is hersteld.

Na terugkeer biedt u enige tijd nazorg. Als vuistregel geldt dat periode van nazorg half zo lang duurt als de verzuimperiode. U evalueert regelmatig de aanpassingen die u heeft gedaan en u bekijkt samen of deze kunnen worden afgebouwd of verbeterd.