Afbeelding
Afbeelding
acties

Actielijst - Voortgangsgesprekken

0 9
Body
Body

Hieronder leest u welke stappen u zet rond de voortgangsgesprekken.

  1. U neemt de prognose van de bedrijfsarts op in het re-integratieverslag. 
  2. U gaat met uw medewerker in gesprek op basis van deze prognose. 
  3. Als dat nodig is, stelt u het Plan van aanpak bij. 
  4. Bij vragen of een ander inzicht neemt u contact op met de arbodienst of bedrijfsarts. 
  5. Uiterlijk op dag 1 van week 42 doet u de 42-wekenmelding. U laat het UWV weten dat uw medewerker nog niet volledig aan het werk is. U geeft uw medewerker een kopie van deze melding. 
  6. Het UWV stuurt rond de 44ste week van de ziekte een bevestigingsbrief en informatie over de verdere activiteiten die ze van u verwachten. 
  7. Als de verzuimbegeleider een re-integratietoets wil laten uitvoeren, dan vraagt u een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt die op in gesprek met de medewerker. 
  8. De aanvraag voor de re-integratietoets dient u in via de Vakraad. Uw werknemer moet hier ook mee akkoord gaan. 
  9. Binnen een maand na de re-integratietoets ontvangt u het rapport. Dit bewaart u in het re-integratieverslag.