Afbeelding
Afbeelding
acties

Actielijst - Ziekmelden

1 1
Body
Body

Hieronder leest u welke stappen u zet bij een ziekmelding.

  1. U meldt uw medewerker ziek bij de arbodienst en de verzekeraar. U meldt als er sprake is van dreigend langdurig verzuim. 
  2. U bewaart gemaakte afspraken in het personeelsdossier. 
  3. U houdt regelmatig contact met de zieke medewerker. 
  4. U neemt bij verzuim dat door een ander is veroorzaakt contact op met de verzekeraar (‘regres’).