Druk op enter om te zoeken

Verzuim of een arbeidsconflict?

Verzuim of een arbeidsconflict?

2 1
Body
Body

Kort verzuim
Als uw medewerker slechts een paar dagen ziek is, bijvoorbeeld door griep, dan hoeft u hem alleen ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. U hoeft niets door te geven aan het UWV. Ook bij kort verzuim houdt u contact met uw medewerker, zodat u weet wanneer hij weer aan de slag kan.

Heeft uw medewerker recht op een Ziektewetuitkering, dan meldt u hem wel ziek bij het UWV.

Arbeidsconflict 
Heeft de ziekmelding te maken met een arbeidsconflict? Probeer dan eerst samen tot een oplossing te komen. Komt u er niet uit, schakel dan de bedrijfsarts in. Deze zal het conflict meenemen in zijn diagnose en zijn oordeel.

Het kan zijn dat de bedrijfsarts een afkoelingsperiode adviseert waarin beide partijen ruimte krijgen voor bezinning en alsnog tot een oplossing kunnen komen. De bedrijfsarts kan ook adviseren een mediator in te schakelen die ondersteunt bij het conflict.

Artikel delen